Sociaal Panorama

  • Sociaal Panorama - Praktijk Mental Balance
  • Sociaal Panorama - Praktijk Mental Balance
  • Sociaal Panorama - Praktijk Mental Balance
  • Sociaal Panorama - Praktijk Mental Balance
  • Sociaal Panorama - Praktijk Mental Balance

Het Sociaal Panorama model is ontwikkeld door de sociaal psycholoog en hypnotherapeut Lucas Derks (2002).
Het model wordt gevoed vanuit verschillende disciplines: cognitieve linguïstiek (mental space theory van Fauconnier (1997)), sociale cognitie theorie (Kunda 1999) en het submodaliteiten-concept van Richard Bandler (1985). In dit model worden relaties opgevat als onbewuste sociale constructen met universele, culturele en persoonlijke eigenschappen. Verder gaat het model uit van een imaginaire mentale ruimte in het onbewuste, waarin ‘personificaties’ als representaties van personen waarmee sociale relaties worden onderhouden, topografisch zijn gelokaliseerd. De therapeut helpt de cliënt te bepalen waar hij zichzelf en anderen in deze mentale ruimte plaatst. Vervolgens kunnen veranderingen door interventie worden bewerkstelligd. Hierbij kan gedacht worden aan locatieveranderingen, draaien van de blikrichting, verkleinen of vergroten van de personificaties. Ook kunnen eventueel ontbrekende vermogens worden overgedragen aan de personificaties. Door verandering van het sociale panorama kan de kwaliteit van relaties worden beïnvloed. Het is een NLP-techniek gecombineerd met imaginatietechnieken. Deze methode wordt veelal in een later stadium van een behandelplan gegeven als ouderlijke gezinsrelaties in kaart worden gebracht.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken
Integratieve psychotherapie, hypnotherapie, relatietherapie en PDS-therapie
 

8 februari 2016