Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort

  • Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort - Praktijk Mental Balance
  • Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort - Praktijk Mental Balance
  • Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort - Praktijk Mental Balance
  • Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort - Praktijk Mental Balance
  • Relatietherapie in scheidingskampioen Vathorst-Amersfoort - Praktijk Mental Balance

Eén op de twee huwelijken in Vathorst (Amersfoort) strandt vandaag na de geboorte van het eerste  kind. Landelijk leidt één op de drie huwelijken tot een scheiding en hiermee heeft Vathorst de dubieuze titel van landskampioen echtscheidingen. Waarom is het zo slecht gesteld met de liefde in de Vinexwijk Vathorst te Amersfoort. Een mogelijke verklaring hiervoor is een combinatie van redelijk luxe koopwoningen met hoge hypotheken, vrij jonge gezinnen waarbij vaak beide ouders hoog zijn opgeleid met carrières, die een hoge werkdruk opleveren.
De scheiding uitstellen om economische redenen, is een fenomeen dat zich pas sinds het jaar 2000 voordoet; vroeger leidde een economische malaise juist tot meer echtscheidingen. Nu de economie herstelt komt er meer financiële ruimt om uit elkaar te gaan. “Typisch uitstelgedrag,'' analyseert hoofddemograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek de trend. ,,Met het aantrekken van de huizenmarkt zie je dat er een inhaalslag wordt gemaakt.''
Volgens CBS-cijfers is het echtscheidingspercentage de afgelopen tien jaar gestaag gestegen tot 36,5 %, waarbij opvallend genoeg de gemiddelde huwelijksduur bij een scheiding  is toegenomen tot 14,5 jaar. In 80% van de scheidingen gaat het initiatief uit van de vrouw. Dit stemt overeen met het feit dat vrouwen minder tevreden zijn over hun relatie dan mannen, zoals al eerder genoemd. Als in Amerika alles eerder gebeurt dan in ons land dan tenderen we in Nederland naar een scheidingspercentage van ruim 50% zoals nu in de VS het geval is. Al is het taboe op scheiding gelukkig verminderd, er zullen maar weinig mensen zijn die trouwen met de intentie om later weer te scheiden. Over ongehuwde lange relaties die steeds meer voorkomen is statistisch gezien veel minder bekend. Wel weten we dat een relatie voor jongeren nog altijd een ideaal is; negen van de tien verwachten te gaan samenwonen en 80% denkt uiteindelijk te zullen trouwen. Kortom de drang tot relatievorm is sterk en slechts weinig mensen lijken erop gebouwd om lange tijd alleen te leven.
Relatietherapeut Fons de Vries van Praktijk Mental Balance in Vathorst-Amersfoort zegt over relatietherapie: “ Relatietherapie moet vaak de brokstukken van relaties proberen te lijmen. Soms lukt dat, soms ook niet en vaak is de glans van de relatie hierdoor verdwenen. Over relatietherapie is veel geschreven, over het voorkomen van partnerkeuzeproblemen en over de preventie van relatieproblemen heel wat minder. Veel therapeuten houden zich bezig met het helen van relaties, echter maar weinig hulpverleners wagen zich aan het voorkomen van relatieproblemen. Dat is ook niet verwonderlijk, want de valkuilen voor deze problemen liggen niet aan de oppervlakte. Ze liggen diep verscholen in het onbewuste en de problematiek is complex en weinig eenduidig.” Fons de Vries ziet de laatste tijd het taboe op relatieproblemen gelukkig afnemen, waardoor hij veel vaker dan voorheen stellen preventief kan helpen bij het weer activeren en optimaliseren van de relatie. Door zijn combinatie van relatietherapie en individuele therapie voor één of beide partners is vaak veel sneller herstel mogelijk dan men vaak denkt; zelfs in situaties waarbij het uitzichtsloos lijkt.
Soms heeft je relatie wat onderhoud nodig en moet je niet blijven doormodderen. Met een auto die een raar geluid maakt of schokkerig rijdt blijven de meeste mensen ook geen jaar doorrijden en gaan naar de garage. Steeds meer mensen realiseren zich dat het meest kostbare in hun leven – hun relatie en gezin – eens of af en toe een boost kan gebruiken.

Mental Balance Relatietherapie
Relatietherapie voor Amersfoort (Vathorst), Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken.


Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut

Tel. 033 – 470.23.21
www.mentalbalance.nl
info@mentalbalance.nl

27 mei 2016