PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs

  • PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs - Praktijk Mental Balance
  • PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs - Praktijk Mental Balance
  • PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs - Praktijk Mental Balance
  • PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs - Praktijk Mental Balance
  • PDS-voorlichting op de Nationale Gezondheidsbeurs - Praktijk Mental Balance

Van donderdag 1 t/m zondag 4 februari 2018 staat PDSB (Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging)  met een informatiestand op de Nationale Gezondheidbeurs in Utrecht. 

De Gezondheidsbeurs is een grote beurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl. Er zijn veel stands, lezingen, workshops en je kunt van alles laten testen en doen. 

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging

De PDS Belangenvereniging heeft ongeveer 3500 leden. Bij een groot ledenaantal worden we serieus genomen bij belangenbehartiging en zijn we een belangrijke factor in het verbeteren van de kwaliteit van leven van PDS-patiënten. Door lid te worden helpt u uzelf en anderen. De PDSB geeft informatie over diëten en therapieën, waaronder PDS-therapie. De contributie is € 25 per kalenderjaar. (Leden die in het buitenland wonen betalen iets extra i.v.m. hogere verzendkosten.) Ook als u verderop in het jaar lid wordt betaalt u € 25. U krijgt dan nog alle Prikkels (PDS tijdschrift) van dat jaar toegezonden. Als u lid wordt in november of december hoeft u in dat jaar niet meer te betalen en krijgt u alleen Prikkels van december gratis. 

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden lidmaatschappen van patiëntenverenigingen.

Dr. Fons de Vries
PDS-therapeut
Praktijk Mental Balance is ook in 2018 weer erkend door de Zorgverzekeraars voor PDS-therapie.

23 november 2017