Nu en zo'n 50 jaar geleden

  • Nu en zo'n 50 jaar geleden - Praktijk Mental Balance
  • Nu en zo'n 50 jaar geleden - Praktijk Mental Balance
  • Nu en zo'n 50 jaar geleden - Praktijk Mental Balance
  • Nu en zo'n 50 jaar geleden - Praktijk Mental Balance
  • Nu en zo'n 50 jaar geleden - Praktijk Mental Balance

De relatievorming vindt anno 2011 op een geheel andere wijze plaats dan zo’n 50 jaar geleden. 

Anno 1960 werden relaties aangegaan die, wanneer ze resulteerden in een huwelijk, in verreweg de meeste gevallen een leven lang standhielden. 
Anno 2011 worden relaties aangegaan die, als ze al resulteren in een huwelijk, samenwonen of een latrelatie, in bijzonder veel gevallen niet lang standhouden. 
En nog een vergelijking met 50 jaar geleden. 
Als toen kinderen werden geboren hadden die nauwelijks of geen ontwikkelingsstoornissen. 
Anno 2011 is het aantal ontwikkelingstoornissen enorm groot – sommige schattingen spreken van 50% van het totale aantal kinderen. 

Voor deze opvallende verschillen met 50 jaar geleden (scheidingen + ontwikkelingsstoornissen bij kinderen) worden verschillende verklaringen gegeven. 
Zo zouden de ontwikkelingsstoornissen bij kinderen voor een belangrijk deel het gevolg zijn van de hedendaagse voeding die veel chemische bestanddelen bevat. ADHD kan te wijten zijn aan pesticiden die in landbouwgewassen zitten, aldus het tijdschrift Pedriatrics in mei 2010. In de VS is de urine bestudeerd van 1139 kinderen van 8 tot 15 jaar. De kinderen bij wie een meer dan gemiddelde concentratie dimethyl trifosfaat is gevonden, blijken bijna tweemaal zoveel kans te hebben op ADHD. 
Dat relaties anno 2011 minder goed standhouden dan in 1960 wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan het hedendaagse gebruik van de pil. 
In 1960 was de pil nog niet op de markt; rond 1970 werd de pil geïntroduceerd. Sinds mensenheugenis speelt bij de partnerkeuze de lichaamsgeur een belangrijke rol. De vrouw (niet de man) heeft bij de partnerkeuze de beslissende rol: zij geeft de voorkeur aan een man met een immunologisch systeem dat sterk afwijkt van het hare – vanwege de grotere kans op een gezond nageslacht. 
Bij gebruik van de pil wordt deze sterke rol van het immunologisch systeem uitgeschakeld. De pil heeft het effect van een soort schijnzwangerschap en dit houdt in dat de vrouw juist op zoek gaat naar een man met een immunologisch systeem dat zo dicht mogelijk bij haar staat (zoals haar vader en broer). Met als gevolg dat de kans op een gezond nageslacht wordt geminimaliseerd. 
De gevolgen laten zich raden: een afname van de weerbaarheid, een toename van het aantal allergieën en auto-immuunziekten. 

Sent Wierda © 

7 mei 2011