Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie'

  • Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie' - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie' - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie' - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie' - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over 'Innerlijk kind therapie' - Praktijk Mental Balance

Innerlijk kind therapie (inner child therapy) , is een concept dat gebruikt wordt in de integratieve psychotherapie en uitgaat van de aanwezigheid van een kind aspect in de psyché van de mens, als een onafhankelijk werkend systeem. De term wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar subjectieve ervaringen en overgebleven affecten uit de kindertijd.

De oorspronkelijke theorie is gebaseerd op de Transactionelen Analyse (TA) van de psycholoog Eric Berne, die het Ouder-, Volwassene- en Kind-Ego gebruikte als metafoor voor de wisselwerking tussen partners. Berne beschrijft  daarbij een metafoor en niet een systeem in de hersenen.

Er zijn veel theorieën die het populair psychologische 'innerlijk kind' concept voorgingen. Zo beschreef Carl Jung een vergelijkbaar concept dat hij het 'Goddelijke Kind' noemde. Charles Whitfield bedacht de theorie het 'Kind van Binnen' en verder werd de term 'Ware Zelf' vaak gebruikt. De Amerikaanse leider in de zelfhulpbeweging John Bradshaw beschreef zijn concept van het 'Verwonde Innerlijke Kind'. Het Inner child valt binnen het concept van werken met persoonlijkheidsdelen.

Boeken over het innerlijk kind...

24 november 2020