ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB)

 • ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) - Praktijk Mental Balance
 • ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) - Praktijk Mental Balance
 • ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) - Praktijk Mental Balance
 • ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) - Praktijk Mental Balance
 • ALV van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) - Praktijk Mental Balance

 De Algemene Ledenvergadering van de Prikkelbare Darm Syndroom-Belangenvereniging (PDSB) wordt gehouden op zaterdag 11 mei 2019 in Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. De PDSB spant zich in om de belangen van mensen met PDS te behartigen en geeft zinvolle informatie over PDS.

Programma

13.30 uur: Ontvangst deelnemers en registratie

14.00 uur: Algemene ledenvergadering

 • Welkomstwoord door voorzitter Theo Spaan
 • Notulen 25e ALV 19 mei 2018
 • Jaarverslag 2018, gepresenteerd door Irene Spaan
 • Verslag financiën door penningmeester Nico Dijkhuizen
 • Verslag financiële commissie
 • Decharge bestuur voor het gevoerde beleid 2018
 • De behandeling van de begroting 2020 wordt mogelijk uitgesteld als gevolg van de samenwerkingsgesprekken met de MLDS.
 • Bestuurswijziging:
  Aftredend als penningmeester Nico Dijkhuizen
  Voorstel benoeming tot penningmeester Marco Kloek
 • Rondvraag en sluiting

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Presentatie over de toekomst van de PDSB

16.30 uur: Vragen naar aanleiding van de presentatie

16.45 - 17.30 uur: Napraten en lotgenotencontact tijdens de borrel

 

Meld je vóór 22 april aan om deel te nemen aan de ALV. 

7 april 2019