Afvallen en gewichtsbeheersing voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o.

  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance

Praktijk Mental Balance is gespecialiseerd in gewichtsbeheersing bij: afvallen, obesitas, anorexia nervosa, boulimia nervosa , Binge Eating Disorder (BDE).

50,1% van de volwassen Nederlanders vertoont overgewicht, waarvan 14,7% ernstig (obesitas). Overgewicht neemt toe met de leeftijd; bij 65-plussers heeft 53,0% van de vrouwen en 63,3% van de mannen overgewicht. Van de kinderen (4 t/m 17 jaar) heeft 13,2% overgewicht.

Anorexia nervosa  is een eetstoornis, die wordt omschreven als: ‘het meedogenloos streven naar magerte’ (Bergsma & Petersen 2001) Het is een eetstoornis, waarbij men een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft, een grote angst heeft om dik te worden en niet probeert een normaal lichaamsgewicht na te streven. De stoornis kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden. 

Boulimia nervosa is een eetstoornis  waarbij ‘herhaaldelijk in korte tijd op een onbeheersbare manier zeer veel voedsel wordt verzwolgen, dat vervolgens weer  uitgebraakt  wordt of dat met laxeermiddelen uit het lichaam wordt verwijderd’ (Bergsma en Petersen 2001).

Binge Eating Disorder (BED) of eetbuistoornis lijkt op boulimia nervosa. Ook hier zijn oncontroleerbare buitensporige eetbuien aan de orde. Echter bij BDE is geen sprake van compenseergedrag; er worden geen maatregelen genomen om het ingenomen voedsel kwijt te raken. Hierdoor bestaat een zeer grotere kans op overgewicht.

Gewichtsbeheersing door hypnotherapie pakt de voedingsbodem (gelegen in het onbewuste) van het eetprobleem doeltreffend aan, waardoor veelal een blijvend resultaat wordt bereikt. 

Moderne hypnotherapie  blijkt het meest doeltreffend bij afvallen. Indirecte hypnose (moderne hypnotherapie) is weer effectiever dan directe hypnose (klassieke hypnotherapie). Indirect wil zeggen dat om weerstanden in het onbewuste van de geest wordt heengegaan, om bij de eetproblemen (ongewenste eetpatronen) en ongebruikte oplossingen (interne hulpbronnen) in de persoon zelf te komen. Indirecte hypnose (moderne hypnotherapie) is oplossingsgericht met een blijvend effect; directe hypnose (klassieke hypnotherapie) is symptoomgericht en heeft vaak een kortstondig - niet blijvend - effect.

 Lijken wonderdiëten, Power Hypnose, 1-sessie hypnose, u te mooi om waar te zijn? Dat klopt, ze maken alleen uw portemonnee lichter maar niet uw lichaam. Kies daarom voor een aanpak die bij u past en een blijvend effect geeft.

Wilt u afvallen? Lees dan eens een boek over afvallen door hypnotherapie of nog beter ga in therapie bij een erkende hypnotherapeut voor een blijvend resultaat.

Zorgverzekeraar vergoeden hierbij alleen erkende hypnotherapeuten.  Laat u daarbij niet misleiden door allerhande lieden, die zich bedienen van gewichtig klinkende (internationale) keurmerken die worden afgegeven door dubieuze opleidingsorganisaties, die keurmerken afgeven bij opleidingen van 2 dagen tot enkele weken. 

Zorgverzekeraars vergoeden dus alleen hypnotherapeuten op minimaal HBO-plus niveau, die continu bijscholing moeten volgen en waarbij hun kennis doorlopend wordt getoetst.


Om doeltreffende informatie over gewichtsbeheersing door hypnotherapie te geven is een nieuwe website gelanceerd Mental Balance Afvallen. De moeite waard om eens een kijkje te nemen als u kampt met een gering of ernstig eet- of gewichtsprobleem.

Dr. Fons de Vries
Mental Balance Afvallen

27 januari 2021