Afvallen en gewichtsbeheersing voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o.

  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance
  • Afvallen en gewichtsbeheersing  voor Amersfoort-Vathorst, Utrecht, Gooi e.o. - Praktijk Mental Balance

Praktijk Mental Balance is gespecialiseerd in gewichtsbeheersing bij: afvallen, obesitas, anorexia nervosa, boulimia nervosa , Binge Eating Disorder (BDE).

In 2018 blijkt 49% van de Nederlanders te zwaar te zijn. Overgewicht komt bij mannen meer voor dan bij vrouwen. Bij obesitas (zwaar overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.

Anorexia nervosa  is een eetstoornis, die wordt omschreven als: ‘het meedogenloos streven naar magerte’ (Bergsma & Petersen 2001) Het is een eetstoornis, waarbij men een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft, een grote angst heeft om dik te worden en niet probeert een normaal lichaamsgewicht na te streven. De stoornis kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden. 

Boulimia nervosa is een eetstoornis  waarbij ‘herhaaldelijk in korte tijd op een onbeheersbare manier zeer veel voedsel wordt verzwolgen, dat vervolgens weer  uitgebraakt  wordt of dat met laxeermiddelen uit het lichaam wordt verwijderd’ (Bergsma en Petersen 2001).

Binge Eating Disorder (BED) of eetbuistoornis lijkt op boulimia nervosa. Ook hier zijn oncontroleerbare buitensporige eetbuien aan de orde. Echter bij BDE is geen sprake van compenseergedrag; er worden geen maatregelen genomen om het ingenomen voedsel kwijt te raken. Hierdoor bestaat een zeer grotere kans op overgewicht.

Gewichtsbeheersing door hypnotherapie pakt de voedingsbodem (gelegen in het onbewuste) van het eetprobleem doeltreffend aan, waardoor veelal een blijvend resultaat wordt bereikt.

Om doeltreffende informatie over gewichtsbeheersing door hypnotherapie te geven is een nieuwe website gelanceerd Mental Balance Afvallen. De moeite waard om eens een kijkje te nemen als u kampt met een gering of ernstig eet- of gewichtsprobleem.

Dr. Fons de Vries
Mental Balance Afvallen

23 mei 2018