Mindfulness

  • Mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness shop - Mental Balance
  • Mindfulness shop - Mental Balance
Mindfulness shop

Mindfulness is een aandachts-oefening in de vorm van meditatie of training, waarbij men zich met opmerkzaamheid zonder oordelen bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten. Acceptatie van wat er is en aanwezig zijn in het hier-en-nu staan hierbij centraal.