Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen

  • Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
  • Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen - Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE shop - Mental Balance
Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen
Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen

Van en naar het Licht - spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen

Anny Dirven

Dit boek gaat onder andere over de onderwerpen bijna-doodervaringen (BDE), uittredingen (of ook BLE i.e. Buiten-Lichamelijke Ervaringen), reïncarnatie, pre-existentie en sterfbedvisioenen. Over deze onderwerpen werd al lang en breed geschreven in de parapsychologische literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. Nu echter zijn we beland in een tijd waarin sommige van deze fenomenen een steviger wetenschappelijk fundament lijken te krijgen.
De bijna-doodervaring is onder meer dankzij Eindeloos Bewustzijn, het vrij recente boek van cardioloog Pim van Lommel, de laatste tijd behoorlijk wat bekender geworden bij het grote publiek, mede als gevolg van de grote media-aandacht voor die publicatie. Daarmee barstte echter ook de kritiek los. Onder meer de vaststelling dat bijna-doodervaarders tijdens hun ervaring vaak verifieerbare waarnemingen doen stuit op fors ongeloof. Dat kàn eenvoudig niet, dus gingen deze ¿ontkenners¿ alternatieve verklaringen bedenken, zoals daar zijn: hallucinaties, vermengd met vroegere herinneringen of ooit geziene filmbeelden, tot verbeelding gebrachte verhalen uit boeken, enz. Titus Rivas besloot dergelijke ervaringen zoveel mogelijk te gaan verifiëren en heeft daar vele artikelen over geschreven. In 2003 verscheen zijn eerste bundel van parapsychologische artikelen mede geschreven namens Stichting Athanasia, getiteld Uit het leven gegrepen: beschouwingen over een leven na de dood. Sindsdien zijn er weer veel nieuwe parapsychologische stukken gepubliceerd onder de vlag van deze stichting, voornamelijk van de hand van Titus Rivas, bijgestaan door Anny Dirven. De artikelen zijn eerder verschenen in diverse tijdschriften, zoals
Terugkeer van Stichting Merkawah, Paraview, ParaVisie en het Tijdschrift voor Parapsychologie of op de website txtxs.nl. De auteurs hopen een bijdrage te leveren aan de casuïstiek en theorievorming op de behandelde gebieden.
Het boek is uitermate boeiend, biedt veel nieuwe informatie en geeft blijk van een heldere visie en gedegen onderzoek. Een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur over dit onderwerp.
Uit het voorwoord van Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer:
Titus Rivas en Anny Dirven hebben gekozen voor een heel andere aanpak dan veel andere boeken over deze onderwerpen. De wetenschappelijke analyse, hoe belangrijk ook, komt in dit boek nu eens achteraan, want het zijn de verhalen die het moeten doen, en terecht. Want hoewel sommige wetenschappers de persoonlijke ervaring liefst helemaal naar de achtergrond zouden willen sturen omdat ze ¿anekdotisch¿ heet te zijn en zich dus onttrekt aan wetenschappelijke controle, is het juist die persoonlijke ervaring die het meeste indruk maakt.
We mogen ons gelukkig prijzen dat Titus Rivas en Annie Dirven de lezers van dit boek vergasten met soortgelijke verhalen, die allemaal wijzen op één ding: het leven lijkt niet op te houden met de fysieke dood. Het bewustzijn lijkt door te gaan in een of andere vorm in een andere dimensie.
Recensie(s)
De auteur is psycholoog, filosoof, parapsychologisch onderzoeker en -publicist; zijn paranormaal begaafde co-auteur is assistente en onderzoekster van een stichting die zich op de onderwerpen van dit boek toelegt. De teksten c.q. hoofdstukken in dit boek zijn eerder als artikel verschenen in diverse tijdschriften, zoals Terugkeer en het Tijdschrift voor Parapsychologie. De onderwerpen beslaan het terrein van de parapsychologie en werden vroeger beschouwd als van paranormale aard: naast het normale, net niet gewoon. Het gaat om bijna-doodervaringen, uittredingen (buitenlichamelijke ervaringen), herinneringen aan vorige levens (reincarnatie), pre-existentie (herinneringen aan een voorgeboortelijke of hemelse levenstoestand voor het huidige leven) en sterfbedvisioenen. Al meer dan een eeuw lang zijn hierover discussies en controversen gaande. In dit boek staat niet het discours of de wetenschappelijke analyse voorop, maar het verslag van vele buitengewone ervaringen zoals die naar voren komen in interviews en artikelen van de afgelopen tijd. Dit maakt het boek interessant en leesbaar voor een breed publiek. Met zwart-witfoto's en literatuuropgaven bij sommige hoofdstukken.

P.O. Kampschuur

Bestellen


Boeken over Bijna-doodervaring (BDE) / NDE suggesties